Renseanlæg i Stistrup

Renseanlægget blev moderniseret med ny administrationsfløj i 2 etager og nyindretning af personalefaciliteter i de eksisterende baderum og den gamle administration blev ombygget til baderum.
Midt på arealet og tæt ved administration/personalefaciliteter blev der opført en ny laboratoriebygning.
Efterfølgende er der opført en udvidelse af garageanlægget, der er holdt i samme stil som det oprindelige garageanlæg.